Por. Priezvisko a meno Škola Trieda Učitež 1 2 3 4 Spolu
1. Hornyák Zsolt G s VJM Nové Zámky Kvarta C Hornyák 5 5 5 4 19
2. Marák Karoly G s VJM Nové Zámky Kvarta C Hornyák 4 5 5 4 18
3. Lopata Ján ZŠ Svit 8. B Božová 5 4 5 3 17
4. źupták Filip IV. ZŠ Detva, J. J. Thurzu 6. A Sadovská 4 4   1 9
5. Dolný Martin ZŠ Bratislava 8. A   5 1 0 2 8
  Melicharová Jana ZŠ Bratislava 8. A   5 1 0 2 8
  Novotný Juraj Košice     5 1 0 2 8
  Novotný Peter Košice     5 1 0 2 8
  Stankovič Ján ZŠ Bratislava 8. A   5 1 0 2 8
10. Hudáková Jolana ZŠ Bratislava 8. A   5 0 0 2 7
11. Starcová Zuzana Žilina     5 0 1 0 6
  Takáč Martin ZŠ Bratislava 8. B     3 0 3 6
  Varga Peter ZŠ Bratislava 8. A   5 1 0 0 6
  Vargová Andrea ZŠ Bratislava 8. A   4 2 0 0 6
15. Perner Stanislav ZŠ Bratislava 8. B   0 0 0 0 0