Por. Priezvisko a meno Škola Trieda Učitež PS 1 2 3 4 Spolu
1. Lopata Ján ZŠ Svit 8. B Božová 17 5 5 4 5 36
2. Hornyák Zsolt G s VJM Nové Zámky Kvarta C Hornyák 19 5 4 4 2 34
3. Marák Karoly G s VJM Nové Zámky Kvarta C Hornyák 18 5 2 4 0 29
4. źupták Filip IV. ZŠ Detva, J. J. Thurzu 6. A Sadovská 9         9
5. Dolný Martin ZŠ Bratislava 8. A   8 1 0 0 0 9
  Melicharová Jana ZŠ Bratislava 8. A   8 1 0 0 0 9
  Novotný Juraj Košice     8 0 1 0 0 9
  Novotný Peter Košice     8 0 1 0 0 9
  Stankovič Ján ZŠ Bratislava 8. A   8 1 0 0 0 9
10. Hudáková Jolana ZŠ Bratislava 8. A   7 1 0 0 0 8
11. Starcová Zuzana Žilina     6 0 2 0 0 8
  Takáč Martin ZŠ Bratislava 8. B   6 1 0 0 0 7
  Varga Peter ZŠ Bratislava 8. A   6 1 0 0 0 7
  Vargová Andrea ZŠ Bratislava 8. A   6 1 0 0 0 7
15. Perner Stanislav ZŠ Bratislava 8. B   0 1 0 0 0 1