Por. Priezvisko a meno Škola Trieda Učiteľ PS 3 4 5 6 Spolu
1. Herencsár Albert G s VJM Z. Kodálya, Galanta 5. G Gešková 11 5 5 5 5 31
2. Flimmel Samuel G Púchov Kvinta Jančiová 15 4 5 3 1 28
3. Žársky Mário G Púchov Kvinta Jančiová 14   3 4 0 21
4. Hujer Peter G Nitra, Párovská Kvinta Bíro 15         15
  Melchertová Anna G Nitra, Párovská Kvinta Bíro 15         15
  Pažický Denis G Nitra, Párovská Kvinta Bíro 15         15
  Vargová Natália G Nitra, Párovská Kvinta Bíro 15         15
8. Proksa Ondrej G Nitra, Párovská Kvinta Bíro 9         9
9. Suchetková Mária G s VJM Šahy 1 Gajdácsová 8         8
10. Slabý Zdenko Žilina     6 0 1 0 0 7
11. Králik Michal Bratislava     5 0 0 0 0 5
12. Bakošová Zuzana Bratislava     3 0 0 0 1 4
  Konečný Milan Košice     3 0 0 0 1 4
  Struhár Ján Poprad     2 1 1 0 0 4
  Studený Alfonz Košice     3 0 0 0 1 4