Por. Priezvisko a meno Škola Trieda Učiteľ PS 5 6 7 8 Spolu
1. Boža Vladimír G Poprad, D. Tatarku 2. C   19 5 5 5 5 39
2. Živčáková Andrea G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 2. F Oravcová, Maďarová, Minarovič 19 4 5 5 5 38
3. Juríková Katarína G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 2. F Oravcová 20 5 5 0 5 35
  Kobza Vladimír G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 2. F Oravcová, Magyarová, Minarovič 18 5 4 3 5 35
  Perešíni Ondrej G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 2. F Oravcová 19 5 3 4 4 35
  Vrbovská Mária G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 2. F Oravcová 18 5 5 2 5 35
7. Kucbel Maroš G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 2. F Oravcová, Magyarová, Minarovič 19 4 3 3 5 34
8. Šiagi Miroslav G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 2. F Oravcová 18 4 5 3 3 33
9. Zubnárová Katarína G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 2. F Oravcová 13 5   0 3 21
10. Alberty Roman G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 2. F Oravcová 9 2 1   5 17
11. Kolesíková Mária G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 2. F Oravcová, Maďarová, Minarovič 13         13
12. Pagáč Martin G Púchov Sexta Tanečková 12         12
13. Dobrotka Tomáš G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 2. F Oravcová 11         11
  Nemec Juraj G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 2. F Oravcová 0 4 2   5 11
15. Slovík Lukáš G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 2. F Oravcová 0   2 2 5 9
16. Blesák Viktor G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 2. F Oravcová 5     2   7