Por. Priezvisko a meno Škola Trieda Učiteľ PS 7 8 9 10 Spolu
1. Derňár Marek OG Košice, Alejová 1 Septima B Vavrinčíková 20 5 5 5 5 40
  Knebl Jaroslav G A. Bernoláka, Námestovo Oktáva B Kompanová 20 5 5 5 5 40
  Perešíni Peter G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 4. F Oravcová 20 5 5 5 5 40
  Škrovinová Katarína G Nitra, Párovská Oktáva Teplička 20 5 5 5 5 40
  Takács Michal G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 4. F Oravcová 20 5 5 5 5 40
6. Blicha Martin OG Košice, Alejová 1 Septima B Vavrinčíková 20 4 5 5 4 38
7. Holecyová Mária G Nitra, Párovská Septima Teplička 19 5 5 2 4 35
  Veselovská Lenka G M. M. Hodžu Liptovský Mikuláš Oktáva Žiaková 20 5 5 4 1 35
9. Bertová Slávka OG Košice, Alejová 1 Oktáva B Krajčiová 15 2 5 2 5 29
10. Ficzová Monika OA Šurany 3. A Lauro 13 4 5 3 1 26
11. Ľuptáková Paula G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 4. F Oravcová, Magyarová, Minarovič 14         14
12. Blštáková Dominika G Hlohovec 3. B Vavrová 10 0 0   0 10
  Vranovský Michal Nitra     10         10
14. Minárová Silvia G Hlohovec 3. B Vavrová 7 0 0   0 7