Výsledková listina po 2. sérii korešpondenčnej súťaže – kategória Z
Por. Priezvisko Meno Trieda Škola PS 1 2 3 4 M Spolu
1 Papcúnová Barbora 8. C ZŠ Mierová 134, Svit 17 5 3 5 5   35
2 Uhlárová Laura prima G Mládežnícka 22, Šahy 18 5 3 3 4   33
3 Peniaško Filip IX. A ZŠ Želiezovce 17 4 5 5 0   31
4 Černáková Barbora sekunda G Mládežnícka 22, Šahy 14 2 4 5 4   29
5 Beznák Samuel 9. A ZŠ s MŠ C1, Dubnica nad Váhom 11 5 2 5 5   28
6 Chudá Fatima 9. SCŠ Marianum 13 3 4 4 3   27
6 Víťazková Daniela IX. B ZŠ Sečovská Polianka 14 4 3 3 3   27
8 Falis Matúš kvarta G A. Vrábla, Levice 10 4 1 5 3   23
9 Hornyáková Viktória tercia G P. Pázmáňa, Nové Zámky 15 0 0 0 0   15
9 Sirotiar Matej IX. A ZŠ s MŠ Oravské Veselé 15 0 0 0 0   15
11 Dolník Matej kvarta G A. Vrábla, Levice 7 0 3 3 1   14
11 Pavčo Jakub kvarta G A. Vrábla, Levice 14 0 0 0 0   14
13 Čierna Angelika kvarta G A. Kmeťa, Banská Štiavnica 13 0 0 0 0   13
13 Jacečko Michal 8. A ZŠ Duchnovičova, Medzilaborce  13 0 0 0 0   13
15 Druska Juraj 8. A ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 5 0 3 1 3   12
15 Szabó Tomáš IX. A ZŠ Želiezovce 12 0 0 0 0   12
17 Kožehubová Ivona 7. A ZŠ E. M. Šoltésovej, Krupina 9 0 1 0 1   11
17 Sučík Samuel     11 0 0 0 0   11
19 Perešíni Martin 7. D ZŠ Radvanská, Banská Bystrica 8 0 2 0 0   10
20 Petríková Michaela VIII. ZŠ Lehota 4 0 2 2 1   9
21 Kopálová Katarína kvarta G A. Kmeťa, Banská Štiavnica 8 0 0 0 0   8
22 Dudáková Zuzana kvarta G A. Kmeťa, Banská Štiavnica 8 1 0 0 1 3 7
23 Balogh Tamás 2. C G P. Pázmáňa, Nové Zámky 5 0 0 0 0   5
23 Brandýs Matúš 8. B ZŠ s MŠ Oravské Veselé 5 0 0 0 0   5
23 Melošová Veronika tercia G J. Chalupku, Brezno 4 0 0 0 1   5
23 Mózerová Barbora kvarta G A. Kmeťa, Banská Štiavnica 5 0 2 0 1 3 5
23 Vitál Jaroslav kvarta G A. Vrábla, Levice 5 0 0 0 0   5
28 Kiss Andrej 2. C G P. Pázmáňa, Nové Zámky 4 0 0 0 0   4
29 Kollárová Katarína 9. ZŠ Nesvady 3 0 0 0 0   3
30 Kordíková Katarína kvarta G A. Kmeťa, Banská Štiavnica 2 0 0 0 0   2
30 Kubánek Dominik VIII. B ZŠ s MŠ Oravské Veselé 2 0 0 0 0   2
30 Šuľová Marianna 6.A ZŠ Postupimská 37, Košice 2 0 3 0 0 3 2
33 Biela Dominika kvarta G A. Kmeťa, Banská Štiavnica 1 0 0 0 0   1
33 Bukovcová Marcela sekunda G J. Chalupku, Brezno 1 0 0 0 0   1
35 Koscelanský Samuel tercia G Snina 0 0 0 0 0   0
35 Skrip Marián sekunda G Snina 0 0 0 0 0   0
35 Šatková Slávka 7. B ZŠ Hugolína Gavloviča, Pruské  0 0 0 0 0   0
38 Zorvan Peter kvarta G A. Kmeťa, Banská Štiavnica 0 0 0 1 0 3 0