Výsledková listina po 3. sérii korešpondenčnej súťaže – kategória Z
Por. Priezvisko Meno Trieda Škola PS 1 2 3 4 M Spolu
1 Papcúnová Barbora 8. C ZŠ Mierová 134, Svit 35 5 4 5 2   51
2 Uhlárová Laura prima G Mládežnícka 22, Šahy 33 5 5 5     48
3 Černáková Barbora sekunda G Mládežnícka 22, Šahy 29 5 4 4 5   47
4 Beznák Samuel 9. A ZŠ s MŠ C1, Dubnica nad Váhom 28 5 4 5 2   44
5 Peniaško Filip IX. A ZŠ Želiezovce 31 5 4 1     41
6 Chudá Fatima 9. SCŠ Marianum 27 5 4 0 2   38
7 Víťazková Daniela IX. B ZŠ Sečovská Polianka 27           27
8 Sirotiar Matej IX. A ZŠ s MŠ Oravské Veselé 15 5 5       25
9 Falis Matúš kvarta G A. Vrábla, Levice 23           23
10 Dolník Matej kvarta G A. Vrábla, Levice 14 1   3 1   19
11 Hornyáková Viktória tercia G P. Pázmáňa, Nové Zámky 15           15
12 Pavčo Jakub kvarta G A. Vrábla, Levice 14           14
13 Čierna Angelika kvarta G A. Kmeťa, Banská Štiavnica 13           13
13 Druska Juraj 8. A ZŠ s MŠ Liptovská Teplá 12 1         13
13 Jacečko Michal 8. A ZŠ Duchnovičova, Medzilaborce  13           13
16 Szabó Tomáš IX. A ZŠ Želiezovce 12           12
17 Kožehubová Ivona 7. A ZŠ E. M. Šoltésovej, Krupina 11     0     11
17 Perešíni Martin 7. D ZŠ Radvanská, Banská Bystrica 10 1     1 1 11
17 Sučík Samuel     11           11
20 Petríková Michaela VIII. ZŠ Lehota 9           9
21 Kopálová Katarína kvarta G A. Kmeťa, Banská Štiavnica 8           8
22 Melošová Veronika tercia G J. Chalupku, Brezno 5 0 0 0 1   6
23 Balogh Tamás 2. C G P. Pázmáňa, Nové Zámky 5           5
23 Brandýs Matúš 8. B ZŠ s MŠ Oravské Veselé 5           5
23 Dudáková Zuzana kvarta G A. Kmeťa, Banská Štiavnica 7 0 0     2 5
23 Mózerová Barbora kvarta G A. Kmeťa, Banská Štiavnica 5           5
23 Vitál Jaroslav kvarta G A. Vrábla, Levice 5           5
28 Kiss Andrej 2. C G P. Pázmáňa, Nové Zámky 4           4
29 Kollárová Katarína 9. ZŠ Nesvady 3           3
30 Kordíková Katarína kvarta G A. Kmeťa, Banská Štiavnica 2           2
30 Kubánek Dominik VIII. B ZŠ s MŠ Oravské Veselé 2     0     2
30 Šuľová Marianna 6.A ZŠ Postupimská 37, Košice 2           2
33 Biela Dominika kvarta G A. Kmeťa, Banská Štiavnica 1           1
33 Bukovcová Marcela sekunda G J. Chalupku, Brezno 1           1
35 Koscelanský Samuel tercia G Snina 0           0
35 Skrip Marián sekunda G Snina 0           0
35 Šatková Slávka 7. B ZŠ Hugolína Gavloviča, Pruské  0           0
35 Zorvan Peter kvarta G A. Kmeťa, Banská Štiavnica 0           0