Výsledková listina po 3. sérii korešpondenčnej súťaže – kategória π
Por. Priezvisko Meno Trieda Škola PS 11 12 13 14 Spolu
1 Boža Vladimír 4. C G D. Tatarku, Poprad 35 5   5 3 48
2 Szanislo Tomáš 3. F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 36 4 0 4 2 46
3 Sládek Filip sexta B G A. Bernoláka, Námestovo 26 5 0 5 2 38
4 Polačko Martin septima A OG Alejová 1, Košice 22 1       23
5 Hornyák Zsolt sexta C G P. Pázmáňa, Nové Zámky 14         14
6 Marák Károly 2. A G H. Selyeho, Komárno 13         13
7 Kobza Vladimír 4. F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 11         11
8 Bukvaj Ivan 4. F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 6         6
9 Konôpková Júlia 3. F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 3 1       4
9 Ivanecký Jakub septima B OG Alejová 1, Košice 4         4
11 Kapustová Katarína 3. F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 3         3
11 Vrbovská Mária 4. F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 3         3
11 Alberty Roman 4. F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 3         3
11 Rybár Andrej 1. F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 3         3
15 Zubnárová Katarína 4. F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 1         1
16 Blesák Viktor 4. F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 0         0