Výsledková listina po 3. sérii – kategória A
Por. Priezvisko Meno Trieda Škola PS 7 8 9 10 Spolu
1. Derňár Marek oktáva OG Alejová 1, Košice 38 5 5 4 3 55
2. Boža Vladimír 3.C G, D. Tatarku 14, Poprad 36 1 5 0 1 43
3. Blicha Martin oktáva OG Alejová 1, Košice 27 5 5 0 0 37
4. Mesároš Jozef 4.CHB G M. R. Štefánika 16, Nové Zámky 21 5 5 0 5 36
5. Kobza Vladimír 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 25 1 5 0 0 31
5. Perešíni Ondrej 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 24 1 5 0 1 31
7. Vdovičenko Martin septima G Párovská 1, Nitra 25 0 5 0 0 30
8. Kucbel Maroš 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 23 1 4 0 1 29
9. Juríková Katarína III.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 22 0 5 0 1 28
10. Nerer Juraj 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 21 1 4 0 1 27
11. Živčáková Andrea 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 19 1 5 0 1 26
12. Ficzová Monika 4.A OA Šurany 21 1 1 0 1 24
12. Galla  Krištof 3.A G Letomostie 3, Nové Zámky 24 0 0 0 0 24
12. Melicherčík Martin septima G Párovská 1, Nitra 24 0 0 0 0 24
15. Vrbovská Mária 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 17 1 4 0 1 23
16. Sliačan Jakub 4.A EGT Jesenského 836, Tisovec 20 0 0 0 1 21
16. Šagát Marián III.D G Školská 234/8, Považská Bystrica 21 0 0 0 0 21
18. Bukvaj Ivan 3.P G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 14 1 5 0 0 20
19. Korcsok Peter septima G, Mládežnícka 22, Šahy 13 1 5 0 0 19
20. Slovík Lukáš 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 9 1 4 0 1 15
21. Dobrotka Tomáš 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 14 0 0 0 0 14
22. Urban Ondrej 4.B G  A. Merici, Trnava 13 0 0 0 0 13
22. Zubnárová Katarína 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 8 0 5 0 0 13
24. Jalová Dominika oktáva G, Mládežnícka 22, Šahy 12 0 0 0 0 12
24. Vigaš Martin 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 7 1 4 0 0 12
26. Foltinovič Tomáš 4.CHA Spojená škola Šaľa 10 0 0 0 0 10
26. Szabo Martin 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 10 0 0 0 0 10
28. Kolesíková Mária 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 9 0 0 0 0 9
28. Sninský Juraj 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 9 0 0 0 0 9
30. Kučera Matúš 3.TSE Spojená škola Šaľa 8 0 0 0 0 8
30. Kúkol Lukáš 3.F ZSŠ, Bystrická cesta 2, Ružomberok 8 0 0 0 0 8
30. Moravčík Matej 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 8 0 0 0 0 8
30. Prašnický Peter 3.B SPŠ Považská Bystrica 8 0 0 0 0 8
34. Alberty Roman 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 6 1 0 0 0 7
34. Kőrösi Dárius 4.CHB Spojená škola Šaľa 7 0 0 0 0 7
34. Nemec Juraj 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 3 0 4 0 0 7
37. Blesák Viktor 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 6 0 0 0 0 6
38. Goljer Matúš 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 3 0 0 0 0 3
39. Majláth Martin 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 2 0 0 0 0 2