Výsledková listina po 3. sérii – kategória B
Por. Priezvisko Meno Škola PS 5 6 7 8 Spolu
1. Herencsár Albert G Z.Kodálya, Galanta 37 5 5 5 5 57
2. Polačko Martin G Alejová 1, Košice 35 5 5 5 5 55
3. Liščinský Miroslav G Alejová 1, Košice 34 5 5 5 5 54
4. Sliačanová Veronika G, Rovná 11, Poprad 30 5 0 1 0 36
5. Hujer Peter G Párovská 1, Nitra 34 0 0 0 0 34
6. Malo Pavol G  1. mája 905, Púchov 29 0 0 0 0 29
7. Flimmel Samuel G  1. mája 905, Púchov 25 0 0 0 0 25
8. Petrík Vladimír SPŠ Hurbanova 6, Banská Bystrica 18 0 0 0 0 18
9. Solárik Martin Spojená škola Šaľa 13 0 0 0 0 13
10. Fülöp Tibor G sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom 10 0 0 0 0 10
11. Žársky Mário G Púchov 10 0 0 0 0 10
12. Jursa Jakub OG Alejová 1, Košice 8 0 0 0 0 8
13. Mrázik Michal G sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom 8 0 0 0 0 8
14. Buranská Lucia OA Šurany 7 0 0 0 0 7
15. Proksa Ondrej G Párovská 1, Nitra 6 0 0 0 0 6
16. Rigo Jozef Spojená škola Šaľa 6 0 0 0 0 6
17. Bajáková Zuzana SPŠE Nám.SNP 8, Piešťany 1 3 0 0 0 4
18. Majerová Katarína SPŠE Nám.SNP 8, Piešťany 1 0 0 0 0 1
19. Donič Marek ZSŠ, Duchnovičová 506, Medzilaborce 0 0 0 0 0 0
20. Repovský Martin ZSŠ, Duchnovičová 506, Medzilaborce 0 0 0 0 0 0
21. Schneider Dominika ZSŠ, Duchnovičová 506, Medzilaborce 0 0 0 0 0 0