Výsledková listina po 3. sérii – kategória π
Por. Priezvisko Meno Trieda Škola PS 11 12 13 14 Spolu
1. Boža Vladimír 3.C G, D. Tatarku 14, Poprad 37 3 3 4 4 51
2. Derňár Marek oktáva OG Alejová 1, Košice 38 1 2 4 5 50
3. Blicha Martin oktáva OG Alejová 1, Košice 28 1 0 4 0 33
4. Šagát Marián III.D G Školská 234/8, Považská Bystrica 29 0 0 0 0 29
5. Korcsok Peter septima G Mládežnícka 22, Šahy 17 4 0 0 0 21
6. Vdovičenko Martin septima G Párovská 1, Nitra 16 0 0 3 0 19
7. Melicherčík Martin septima G Párovská 1, Nitra 17 0 0 0 0 17
7. Urban Ondrej 4.B G  A. Merici, Trnava 17 0 0 0 0 17
9. Cibiček Jozef 4.IB G J. Hronca, Bratislava 16 0 0 0 0 16
10. Živčáková Andrea 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 10 4 0 1 0 15
11. Juríková Katarína III.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 14 0 0 0 0 14
12. Kobza Vladimír 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 11 0 0 0 0 11
12. Malo Pavol 2.C G 1. mája 905, Púchov 11 0 0 0 0 11
12. Vrbovská Mária 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 11 0 0 0 0 11
15. Ficzová Monika 4.A OA Šurany 8 0 0 0 0 8
15. Perešíni Ondrej 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 8 0 0 0 0 8
17. Zubnárová Katarína 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 5 0 0 1 0 6
18. Blesák Viktor 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 5 0 0 0 0 5
18. Bukvaj Ivan 3.P G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 5 0 0 0 0 5
18. Goljer Matúš 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 5 0 0 0 0 5
18. Moravčík Matej 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 5 0 0 0 0 5
18. Nemec Juraj 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 5 0 0 0 0 5
18. Sunega Norbert 1.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 5 0 0 0 0 5
18. Szabo Martin 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 5 0 0 0 0 5
25. Nerer Juraj 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 4 0 0 0 0 4
25. Sninský Juraj 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 4 0 0 0 0 4
27. Alberty Roman 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 3 0 0 0 0 3
28. Slovík Lukáš 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 2 0 0 0 0 2
29. Kenkovová Marieta 1.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 0 0 0 0 0 0
29. Kőrösi Dárius 4.CHB Spojená škola, Nivy 2, 927 01 Šaľa 0 0 0 0 0 0
29. Kučera Matúš 3.TSE Spojená škola, Nivy 2, 927 01 Šaľa 0 0 0 0 0 0
29. Vigaš Martin 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 0 0 0 0 0 0