Výsledková listina po 2. sérii – kategória A
       
Por. Priezvisko Meno Trieda Škola PS 7 8 9 10 Spolu
1. Derňár Marek oktáva OG Alejová 1, Košice 19 5 5 5 4 38
2. Boža Vladimír 3.C G, D. Tatarku 14, Poprad 19 5 4 5 3 36
3. Blicha Martin oktáva OG Alejová 1, Košice 17 5 2 1 2 27
4. Kobza Vladimír 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 12 5 2 4 2 25
4. Vdovičenko Martin septima G Párovská 1, Nitra 18 5 2 0 0 25
6. Galla  Krištof 3.A G Letomostie 3, Nové Zámky 13 5 0 5 1 24
6. Perešíni Ondrej 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 13 5 1 5 0 24
6. Melicherčík Martin septima G Párovská 1, Nitra 17 5 2 0 0 24
9. Kucbel Maroš     14 5 2 2 0 23
10. Juríková Katarína III.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 17 5 0 0 0 22
11. Ficzová Monika 4.A OA Šurany 14 5 1 1 0 21
11. Mesároš Jozef 4.CHB G M. R. Štefánika 16, Nové Zámky 13 5 0 2 1 21
11. Nerer Juraj 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 14 5 1 1 0 21
11. Šagát Marián III.D G Školská 234/8, Považská Bystrica 14 5 2 0 0 21
15. Sliačan Jakub 4.A EGT Jesenského 836, Tisovec 13 5 2 0 0 20
16. Živčáková Andrea 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 12 5 1 0 1 19
17. Vrbovská Mária 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 17 0 0 0 0 17
18. Bukvaj Ivan 3.P G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 11 3 0 0 0 14
18. Dobrotka Tomáš   G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 14 0 0 0 0 14
20. Korcsok Peter septima G, Mládežnícka 22, Šahy 6 5 2 0 0 13
20. Urban Ondrej 4.B G  A. Merici, Trnava 13 0 0 0 0 13
22. Jalová Dominika oktáva G, Mládežnícka 22, Šahy 12 0 0 0 0 12
23. Foltinovič Tomáš 4.CHA Spojená škola Šaľa 10 0 0 0 0 10
23. Szabo Martin 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 10 0 0 0 0 10
25. Kolesíková Mária 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 9 0 0 0 0 9
25. Slovík Lukáš 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 9 0 0 0 0 9
25. Sninský Juraj 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 9 0 0 0 0 9
28. Kučera Matúš 3.TSE Spojená škola Šaľa 8 0 0 0 0 8
28. Kúkol Lukáš 3.F ZSŠ, Bystrická cesta 2, Ružomberok 8 0 0 0 0 8
28. Moravčík Matej 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 8 0 0 0 0 8
28. Prašnický Peter 3.B SPŠ Považská Bystrica 8 0 0 0 0 8
28. Zubnárová Katarína 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 8 0 0 0 0 8
33. Kőrösi Dárius 4.CHB Spojená škola Šaľa 7 0 0 0 0 7
33. Viguš Martin     7 0 0 0 0 7
35. Alberty Roman 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 6 0 0 0 0 6
35. Blesák Viktor 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 6 0 0 0 0 6
37. Goljer Matúš 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 3 0 0 0 0 3
37. Nemec Juraj 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 3 0 0 0 0 3
39. Majláth Martin     2 0 0 0 0 2