Výsledková listina po 1. sérii - kategória π
       
Por. Priezvisko Meno Trieda Škola 11 12 13 14 Spolu Pí
1. Blicha Martin oktáva OG Alejová 1, Košice 5 5 5 5 20
1. Boža Vladimír 3.C G, D. Tatarku 14, Poprad 5 5 5 5 20
1. Derňár Marek oktáva OG Alejová 1, Košice 5 5 5 5 20
1. Šagát Marián III.D G Školská 234/8, Považská Bystrica 5 5 5 5 20
5. Urban Ondrej 4.B G  A. Merici, Trnava 3 4 5 5 17
6. Cibiček Jozef 4.IB G J. Hronca, Bratislava 2 5 5 4 16
6. Melicherčík Martin septima G Párovská 1, Nitra 1 5 5 5 16
6. Vdovičenko Martin septima G Párovská 1, Nitra 1 5 5 5 16
9. Juríková Katarína III.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 4 5 5   14
9. Korcsok Peter septima G Mládežnícka 22, Šahy 4   5 5 14
11. Kobza Vladimír 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 4 1 5 1 11
11. Malo Pavol 2.C G 1. mája 905, Púchov 5 0 5 1 11
11. Vrbaská Mária 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica   2 5 4 11
14. Perešíni Ondrej 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 3 0 5   8
15. Ficzová Monika 4.A OA Šurany 1 0 4 2 7
16. Živčáková Andrea 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 5     1 6
17. Blesák Viktor 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica     5   5
17. Bukvaj Ivan 3.P G J. G. Tajovského, Banská Bystrica     5   5
17. Goljer Matúš 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica     5   5
17. Moravčík Matej 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica     5   5
17. Nemec Juraj 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica     5   5
17. Sunega Norbert 1.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica     5   5
17. Szabo Martin 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica     5   5
17. Zubnárová Katarína 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica     5   5
25. Nerer Juraj 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica     4   4
25. Sninský Juraj 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica     4   4
27. Alberty Roman 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica     3   3
28. Slovík Lukáš 3.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica     2   2
29. Kenkovová Marieta 1.F G J. G. Tajovského, Banská Bystrica 0 0 0 0 0