Výsledková listina Matboja
Žilina 1. 6. 2007
Stredné odborné školy
Miesto Názov družstva Body Škola
1 M1  21 ZSŠ, Bystrická cesta 2, Ružomberok
2 M2   19 ZSŠ, Bystrická cesta 2, Ružomberok
2 STONE  19 Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu, Jilemnického 24, Trenčín
4 Učitelia 18 Obchodná akadémia, SNP 509/116, Turčianske Teplice
5 SOU Rosinky 16 SOU stavebné, Rosinská cesta 4, Žilina
6 SZSŠ DK 15 Súkromná združená stredná škola, Nemocničná 2, Dolný Kubín
7 Archimedes 14 SOU Hattalova 471, Nižná
8 Chytráci 13 SPŠ  Považská Bystrica
9 CRAZY BLOCK 11 Združená stredná škola, Námestovo
10 AMANDA 9 Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu, Jilemnického 24, Trenčín
11 A JE TO 8 Združená stredná škola, Námestovo, Hattalova 968/33
11 Obchodníci 8 Obchodná akadémia, SNP 509/116, Turčianske Teplice
Gymnáziá
Miesto Názov družstva Body Škola
1 Gymnázium POH 1 33 Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Dolný Kubín
2 RAKLEAUX 31 Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina
2 Gumidžús 31 Gymnázium Považská Bystrica, Školská 234/8
2 GSF 2 31 GSF, Žilina
2 BOMBATÍM 31 Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina
6 GVOZA 29 Gymnázium Veľká okružná 22, Žilina
7 GSF 1 27 GSF, Žilina
8 Infinitezimálkovia 26 Gymnázium Považská Bystrica, Školská 234/8
9 TURBO 23 Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina
10 Gymnázium MMH2 21 Gymnázium M. M. Hodžu, Hodžova 13, Liptovský Mikuláš
10 G Hlinská 2 21 Gymnázium, Hlinská 29, Žilina
10 G Hlinská 1 21 Gymnázium, Hlinská 29, Žilina
13 Sedláci 20 Gymnázium Sv. J. Bosca, Nová Dubnica
13 Gymnázium MMH1 20 Gymnázium M. M. Hodžu, Hodžova 13, Liptovský Mikuláš
13 Bondo 20 Gymnázium Sv. J. Bosca, Nová Dubnica
16 Tupé klince 19 Spojená evanjelická škola – Evanjelické gym. J. Trnavského, Liptovský Mikuláš
16 GB 2 – Budiš 19 Gymnázium Bytča, Štefanikova 219/4
16 GB 1 – Oheň a dym 19 Gymnázium Bytča, Štefanikova 219/4
16 G21 – ZDEJAVLATIJA 19 Gymnázium Bytča, Štefanikova 219/4
20 Gymnázium POH 2  18 Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Dolný Kubín
20 G Hlinská 3 18 Gymnázium, Hlinská 29, Žilina