Výsledková listina Matboja
Trenčín 13. 4. 2007
Gymnáziá
Miesto Názov družstva Body Škola
1 GYMPU 40 Gymnázium Púchov
2 TRIAL 33 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín
2 STEFIBAND 33 Gymnázium, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
4 SEDLÁCI 30 Gymnázium sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica
4 PGJB 30 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín
4 KOCKY 30 Gymnázium Partizánske
4 Gumidžús 30 Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica
8 Guliari 29 Gymnázium, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
8 BONDO 29 Gymnázium sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica
10 TETRAÉDER 20 Gymnázium Partizánske
10 ŠTVORSTEN 20 Gymnázium Partizánske
12 GYMSVJ 15 Gymnázium sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom
Stredné odborné školy
Miesto Názov družstva Body Škola
1 Stavbári 28 Stredná priemyselná škola stavebná, Trenčín
2 ETOPS 19 Spojená škola, Bánovce nad Bebravou
2 Stone 1 19 Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu, Jilemnického 24, Trenčín
2 Združená stredná škola stavebná 19 Združená stredná škola stavebná, T. Vansovej 32, Prievidza
5 CHYTRÁCI 14 Stredná priemyselná škola, Považská Bystrica
5 Múdre svište 14 SUŠ, Staničná 8, Trenčín
7 AMANDA 13 Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu, Jilemnického 24, Trenčín
7 KLOKANI 13 Združená stredná priemyselná škola, Nové Mesto n/Váh.
9 Karkulky 10 SUŠ, Staničná 8, Trenčín
9 Lamy 10 SUŠ, Staničná 8, Trenčín
11 SOU odev. + textil. 9 SOU odevné a textilné, Veľkomoravská 14, Trenčín
12 MPS 7 SOU Juraja Ribaya, Partizánska 76, Bánovce n/Bebr.