Por. Priezvisko a meno kola Trieda Uite 5 6 7 8 Spolu
1. Jurkov Katarna G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 2. F Oravcov 5 5 5 5 20
2. Boa Vladimr G Poprad, D. Tatarku 2. C   5 4 5 5 19
  Kucbel Maro G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 2. F Oravcov, Magyarov, Minarovi 5 4 5 5 19
  Pereni Ondrej G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 2. F Oravcov 5 5 5 4 19
  ivkov Andrea G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 2. F Oravcov, Maarov, Minarovi 5 4 5 5 19
6. Kobza Vladimr G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 2. F Oravcov, Magyarov, Minarovi 5 4 5 4 18
  iagi Miroslav G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 2. F Oravcov 5 5 5 3 18
  Vrbovsk Mria G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 2. F Oravcov 5 4 5 4 18
9. Koleskov Mria G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 2. F Oravcov, Maarov, Minarovi 5 3 5   13
10. Pag Martin G Pchov Sexta Tanekov 3 2 5 2 12
  Zubnrov Katarna G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 2. F Oravcov 3   5 4 12
12. Dobrotka Tom G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 2. F Oravcov 3 3 5   11
13. Alberty Roman G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 2. F Oravcov 4   5   9
14. Blesk Viktor G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 2. F Oravcov     5   5