Por. Priezvisko a meno kola Trieda Uite 7 8 9 10 Spolu
1. Blicha Martin OG Koice, Alejov 1 Septima B Vavrinkov 5 5 5 5 20
  Derr Marek OG Koice, Alejov 1 Septima B Vavrinkov 5 5 5 5 20
  Knebl Jaroslav G A. Bernolka, Nmestovo Oktva B Kompanov 5 5 5 5 20
  Pereni Peter G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 4. F Oravcov 5 5 5 5 20
  krovinov Katarna G Nitra, Provsk Oktva Teplika 5 5 5 5 20
  Takcs Michal G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 4. F Oravcov 5 5 5 5 20
  Veselovsk Lenka G M. M. Hodu Liptovsk Mikul Oktva iakov 5 5 5 5 20
8. Holecyov Mria G Nitra, Provsk Septima Teplika 5 5 5 4 19
9. Bertov Slvka OG Koice, Alejov 1 Oktva B Krajiov 5 5 5   15
10. uptkov Paula G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica 4. F Oravcov, Magyarov, Minarovi 5 4 5   14
11. Ficzov Monika OA urany 3. A Lauro 5 3 5   13
12. Bltkov Dominika G Hlohovec 3. B Vavrov 5   5   10
  Vranovsk Michal Nitra     5   5   10
14. Minrov Silvia G Hlohovec 3. B Vavrov 2   5   7