Vsledky kategrie A

Vsledky korepondennej sae po 3. kole

 

Kategria A

 

Por.

Priezvisko a meno

kola

Trieda

Uite

PS

7

8

9

10

Spolu

1.

Derr Marek

OG Koice, Alejov 1

Septima B

Vavrinkov

40

5

5

0

2

52

 

krovinov Katarna

G Nitra, Provsk

Oktva

Teplika

40

5

5

1

1

52

3.

Blicha Martin

OG Koice, Alejov 1

Septima B

Vavrinkov

38

4

5

 

2

49

 

Takcs Michal

G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica

4. F

Oravcov

40

5

3

 

1

49

5.

Pereni Peter

G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica

4. F

Oravcov

40

5

 

 

 

45

6.

Knebl Jaroslav

G A. Bernolka, Nmestovo

Oktva B

Kompanov

40

 

 

 

 

40

 

Veselovsk Lenka

G M. M. Hodu Liptovsk Mikul

Oktva

iakov

35

2

3

 

 

40

8.

Holecyov Mria

G Nitra, Provsk

Septima

Teplika

35

 

 

 

 

35

9.

Bertov Slvka

OG Koice, Alejov 1

Oktva B

Krajiov

29

 

 

 

 

29

10.

Ficzov Monika

OA urany

3. A

Lauro

26

 

 

 

 

26

11.

uptkov Paula

G J. G. Tajovskho, Bansk Bystrica

4. F

Minarovi

14

 

 

 

 

14

12.

Bltkov Dominika

G Hlohovec

3. B

Vavrov

10

 

 

 

 

10

 

Vranovsk Michal

Nitra

 

 

10

 

 

 

 

10

 

Minrov Silvia

G Hlohovec

3. B

Vavrov

7

 

 

 

 

7

14.

Baln Tom

G Preov

 

 

-

 

5

 

 

5