Výsledková listina po 1. sérii korešpondenčnej súťaže - kategória C

Výsledková listina po 1. sérii korešpondenčnej súťaže - kategória C