Výsledková listina po 1. sérii korešpondenčnej súťaže - kategória A

Výsledková listina po 1. sérii korešpondenčnej súťaže - kategória A