Vsledkov listina po 3. srii kategria Z
Por. Priezvisko Meno Trieda kola PS 1 2 3 4 Spolu
1. Rov Alexandra IX.A Z Mierov 67, eliezovce 36 5 5 5 4 55
2. Adamikov Alexandra kvarta G 1. mja 905, Pchov 37 2 5 5 5 54
3. Vazkov Daniela VIII.B Z, kolsk 558/1, Seovsk Polianka 35 2 5 5 3 50
4. Lopata Jn 9.B Z Mierov 134, Svit 34 0 5 5 5 49
5. Czellerov Karin kvarta G Provsk 1, Nitra 32 1 5 5 4 47
6. Bdiov Zuzana kvarta G Provsk 1, Nitra 30 2 5 5 4 46
6. Gbov Henrieta kvarta G Provsk 1, Nitra 32 2 5 4 3 46
8. Smolk Michal sekunda G Grsslingov, Bratislava 32 0 5 5 3 45
9. Baranov Miroslava 8.A Z Pod Papierou 1, Bardejov 30 0 5 5 4 44
9. Sisk Mat 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 31 0 5 5 3 44
11. Beznk Samuel 8.A Z S M, Centrum I. Dubnica nad Vhom 26 2 5 5 5 43
11. ernkov Barbora prima G, Mldencka 22, ahy 32 0 3 5 3 43
11. Hornykov Viktria sekunda G Letomostie 3, Nov Zmky 30 5 5 0 3 43
14. Smolk Milan sekunda G Grsslingov, Bratislava 32 2 5 0 3 42
14. Smolk Martin sekunda G Grsslingov, Bratislava 29 5 5 0 3 42
16. Bodiov Jana 8.A Z Komenskho 2, Svit 27 2 5 5 2 41
17. Tthov Lucia kvarta G Provsk 1, Nitra 27 2 5 5 0 39
18. Drerov Daniela kvarta G 1. mja 905, 020 15 Pchov 21 2 5 5 5 38
19. Pangrc-Zdolinsk Maro 8.A Z Pod Papierou 1, Bardejov 24 2 5 3 3 37
20. Druska Juraj VII.A Z S M, Liptovsk Tepl 21 2 5 5 3 36
21. Beniov Natlia kvarta G Nm.Slobody 5, Modra 35 0 0 0 0 35
21. tefanisko Stanislav 4.M G, .tra 26, Michalovce 23 2 5 0 5 35
23. Deov Bibina 7.A Z Pod Papierou 1, Bardejov 19 2 5 5 3 34
24. Lovay Kamil 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 25 0 4 3 0 32
25. Kubov Oliver 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 21 0 0 5 4 30
26. Brad Erik kvarta G 1. mja 905, Pchov 27 0 0 0 0 27
27. Pereni Martin 6.D Z Radvnska 1, Bansk Bystrica 19 2 5 0 0 26
28. Ruman Marko 8.A V.Z Pod Vinbargom, Bardejov 24 0 0 0 0 24
29. uri Martin 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 23 0 0 0 0 23
29. uak Kristin 7.B Z Pod Papierou 1, Bardejov 9 2 5 5 2 23
31. Bakoov Katarna kvarta G 1. mja 905, Pchov 12 0 5 0 5 22
31. Koehubov Ivona 6.A Z ltsovej, Krupina 17 0 3 2 0 22
31. Krikov Monika IX.A Z Mierov 67, eliezovce 22 0 0 0 0 22
31. Rybk Jakub 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 22 0 0 0 0 22
35. Bathov Monika 9.A Z Mierov 67, eliezovce 21 0 0 0 0 21
36. Klo Michal 7.B I.Z Vrbov 20 0 0 0 0 20
36. Nmethov Veronika kvarta G Provsk 1, Nitra 20 0 0 0 0 20
38. Formde Jakub 9.A Z S M, Centrum I. Dubnica nad Vhom 19 0 0 0 0 19
38. oldk Mat 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 19 0 0 0 0 19
40. Babikov Simona 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 18 0 0 0 0 18
40. Hudk Martin 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 18 0 0 0 0 18
40. Minrikov Lea kvarta G Provsk 1, Nitra 18 0 0 0 0 18
43. Dobrovick Dominika 9.A Z Mierov 67, eliezovce 17 0 0 0 0 17
43. Jankov Daa IX.A   17 0 0 0 0 17
43. Magyarov Eva kvarta G Provsk 1, Nitra 17 0 0 0 0 17
43. Velick Monika 7.B. Z Partiznska 6, Bnovce nad Bebravou 17 0 0 0 0 17
47. Dudov Natlia 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 16 0 0 0 0 16
47. Kadlec Jakub 9A Z S M, Centrum I. Dubnica nad Vhom 16 0 0 0 0 16
47. Scholtz Marek prima B G sv. Mikula, Duklianska 16, Preov 16 0 0 0 0 16
47. Vakov Dominika 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 16 0 0 0 0 16
51. Filipov Daniela 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 15 0 0 0 0 15
51. Siskov Katarna 7.B Z Pod Papierou 4 0 5 5 1 15
53. Balamutov Bibiana 8.A Z Pod Papierou 1, Bardejov 13 0 0 0 0 13
53. Bothov Nora 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 13 0 0 0 0 13
53. Mazrov Terzia sekunda KG Bansk Bystrica 13 0 0 0 0 13
53. elonkov Alena 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 13 0 0 0 0 13
57. Hyben M. 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 12 0 0 0 0 12
57. Petru Peter VI. Z aa, Pionierska 33 12 0 0 0 0 12
57. Rebroov Karin kvarta G Provsk 1, Nitra 12 0 0 0 0 12
57. Ryban Adrin 7.B Z Partiznska 6, Bnovce nad Bebravou 12 0 0 0 0 12
57. tefankov Mariana kvarta G Provsk 1, Nitra 12 0 0 0 0 12
62. Harajdov Michaela 8.A Z Pod Papierou 1, Bardejov 11 0 0 0 0 11
62. Ivan Mat 8.A Z Pod Papierou 1, Bardejov 11 0 0 0 0 11
62. Kosmaov Valentna 6.A V.Z Pod Vinbargom, Bardejov 11 0 0 0 0 11
62. Kseak ubomr 8.A Z Pod Papierou 1, Bardejov 11 0 0 0 0 11
62. Rojkov Martina 7.A V.Z Pod Vinbargom, Bardejov 11 0 0 0 0 11
62. Tkikov Zuzana 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 11 0 0 0 0 11
68. Bernth Duan 7.B Z Partiznska 6, Bnovce nad Bebravou 10 0 0 0 0 10
68. uptk Filip VII.A IV. Z, Jliusa Juraja Thurzu, Detva 10 0 0 0 0 10
68. Zvara Csaba kvarta G, Mldencka 22, ahy 10 0 0 0 0 10
68. ivick Veronika sekunda KG Bansk Bystrica 10 0 0 0 0 10
72. Golec Branislav 7.D V. Z Pod Vinbargom 9 0 0 0 0 9
72. Kder imon 6.C Z aa, Pionierska 33 9 0 0 0 0 9
74. Ferencov Miroslava VIII.A Z Abovsk 36, Koice 8 0 0 0 0 8
74. Mujgoov Veronika 7.B Z Partiznska 6, Bnovce nad Bebravou 8 0 0 0 0 8
76. Hricekov Michaela 7.A V.Z Pod Vinbargom, Bardejov 7 0 0 0 0 7
76. Tipulov Viera 8.A Z Pod Papierou 1, Bardejov 7 0 0 0 0 7
76. Varhoov Stanislava 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 7 0 0 0 0 7
79. upeov Iveta 8.D V.Z Pod Vinbargom, Bardejov 6 0 0 0 0 6
79. Kokov Veronika 7.B Z Partiznska 6, Bnovce nad Bebravou 6 0 0 0 0 6
79. Majirsk Katarna 8.A Z Pod Papierou 1, Bardejov 6 0 0 0 0 6
82. Eteihbauerov R.     5 0 0 0 0 5
82. ellongov Slavka 7.A V.Z Pod Vinbargom, Bardejov 5 0 0 0 0 5
84. rojtov Gabriela 7.A Z Pod Papierou 1, Bardejov 0 0 2 0 2 4
84. Zelemov Ldia 7.B Z Pod Papierou 1, Bardejov 4 0 0 0 0 4
86. Balakov Jana 8.D V.Z Pod Vinbargom 3 0 0 0 0 3
86. Sabol Marek 7.A Z Pod Papierou 1, Bardejov 0 0 0 0 3 3
86. elinsk Zuzana 9.A V.Z Pod Vinbargom, Bardejov 3 0 0 0 0 3
89. Zokov Iveta 9.A V.Z Pod Vinbargom, Bardejov 2 0 0 0 0 2
90. Delej Stano 7.A Z Pod Papierou 1 0 0 0 0 0 0
90. Kolesr Martin 7.A V.Z Pod Vinbargom, Bardejov 0 0 0 0 0 0
90. Stakov Mria 7.A V.Z Pod Vinbargom, Bardejov 0 0 0 0 0 0