Vsledkov listina po 2. srii kategria Z
       
Por. Priezvisko Meno Trieda kola PS 1 2 3 4 Spolu
1. Adamikov Alexandra kvarta G 1. mja 905, Pchov 20 5 5 5 2 37
2. Rov Alexandra IX.A Z Mierov 67, eliezovce 20 5 5 3 3 36
3. Beniov Natlia kvarta G Nm.Slobody 5, Modra 20 4 5 3 3 35
3. Vazkov Daniela VIII.B Z, kolsk 558/1, Seovsk Polianka 20 5 5 3 2 35
5. Lopata Jn 9.B Z Mierov 134, Svit 17 5 5 3 4 34
6. Czellerov Karin kvarta G Provsk 1, Nitra 20 4 5 3 0 32
6. ernkov Barbora prima G, Mldencka 22, ahy 16 4 5 3 4 32
6. Gbov Henrieta kvarta G Provsk 1, Nitra 20 4 5 3 0 32
6. Smolk Michal sekunda G Grsslingov, Bratislava 20 4 5 3 0 32
6. Smolk Milan sekunda G Grsslingov, Bratislava 17 4 5 4 2 32
11. Sisk Mat 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 18 5 5 3 0 31
12. Baranov Miroslava 8.A Z Pod Papierou 1, Bardejov 15 4 5 5 1 30
12. Bdiov Zuzana kvarta G Provsk 1, Nitra 17 5 5 3 0 30
12. Hornykov Viktria sekunda G Letomostie 3, Nov Zmky 17 4 5 2 2 30
15. Smolk Martin sekunda G Grsslingov, Bratislava 16 5 5 3 0 29
16. Bodiov Jana 8.A Z Komenskho 2, Svit 17 4 5 1 0 27
16. Brad Erik kvarta G 1. mja 905, Pchov 19 0 5 3 0 27
16. Tthov Lucia kvarta G Provsk 1, Nitra 19 0 5 3 0 27
19. Beznk Samuel 8.A Z S M, Centrum I. Dubnica nad Vhom 11 4 5 4 2 26
20. Lokay Kamil 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 14 4 5 1 1 25
21. Pangrc-Zdolinsk Maro 8.A Z Pod Papierou 1, Bardejov 13 4 5 1 1 24
21. Ruman Marko 8.A V.Z Pod Vinbargom, Bardejov 15 1 5 3 0 24
23. uri Martin 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 11 4 5 3 0 23
23. tefanisko Stanislav 4.M G, .tra 26, Michalovce 13 4 5 1 0 23
25. Krikov Monika IX.A Z Mierov 67, eliezovce 12 3 5 2 0 22
25. Rybk Jakub 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 14 0 5 3 0 22
27. Bathov Monika 9.A Z Mierov 67, eliezovce 12 4 5 0 0 21
27. Drerov Daniela kvarta G 1. mja 905, 020 15 Pchov 13 0 5 3 0 21
27. Druska Juraj VII.A Z S M, Liptovsk Tepl 12 2 5 2 0 21
27. Kubov Oliver 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 15 0 5 1 0 21
31. Klo Michal 7.B I.Z Vrbov 12 0 5 1 2 20
31. Nmethov Veronika kvarta G Provsk 1, Nitra 14 0 5 1 0 20
33. Deov Bibina 7.A Z Pod Papierou 1, Bardejov 8 4 5 2 0 19
33. Formde Jakub 9.A Z S M, Centrum I. Dubnica nad Vhom 19 0 0 0 0 19
33. Pereni Martin 6.D Z Radvnska 1, Bansk Bystrica 11 1 5 1 1 19
33. oldk Mat 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 14 0 4 1 0 19
37. Babikov Simona 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 8 4 5 1 0 18
37. Hudk Martin 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 8 4 5 1 0 18
37. Minrikov Lea kvarta G Provsk 1, Nitra 11 0 5 2 0 18
40. Dobrovick Dominika 9.A Z Mierov 67, eliezovce 7 4 5 1 0 17
40. Jankov Daa IX.A   7 4 5 1 0 17
40. Koehubov Ivona 6.A Z ltsovej, Krupina 11 0 5 1 0 17
40. Magyarov Eva kvarta G Provsk 1, Nitra 17 0 0 0 0 17
40. Velick Monika 7.B. Z Partiznska 6, Bnovce nad Bebravou 17 0 0 0 0 17
45. Dudov Natlia 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 11 0 5 0 0 16
45. Kadlec Jakub 9A Z S M, Centrum I. Dubnica nad Vhom 16 0 0 0 0 16
45. Scholtz Marek prima B G sv. Mikula, Duklianska 16, Preov 9 0 4 3 0 16
45. Vakov Dominika 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 6 4 5 1 0 16
49. Filipov Daniela 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 10 0 5 0 0 15
50. Balamutov Bibiana 8.A Z Pod Papierou 1, Bardejov 7 0 5 1 0 13
50. Bothov Nora 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 7 0 4 2 0 13
50. Mazrov Terzia sekunda KG Bansk Bystrica 13 0 0 0 0 13
50. elonkov Alena 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 12 0 0 1 0 13
54. Bakoov Katarna kvarta G 1. mja 905, Pchov 12 0 0 0 0 12
54. Hyben M. 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 12 0 0 0 0 12
54. Petru Peter VI. Z aa, Pionierska 33 12 0 0 0 0 12
54. Rebroov Karin kvarta G Provsk 1, Nitra 12 0 0 0 0 12
54. Ryban Adrin 7.B Z Partiznska 6, Bnovce nad Bebravou 12 0 0 0 0 12
54. tefankov Mariana kvarta G Provsk 1, Nitra 12 0 0 0 0 12
60. Harajdov Michaela 8.A Z Pod Papierou 1, Bardejov 5 0 5 1 0 11
60. Ivan Mat 8.A Z Pod Papierou 1, Bardejov 5 0 5 1 0 11
60. Kosmaov Valentna 6.A V.Z Pod Vinbargom, Bardejov 11 0 0 0 0 11
60. Kseak ubomr 8.A Z Pod Papierou 1, Bardejov 5 0 5 1 0 11
60. Rojkov Martina 7.A V.Z Pod Vinbargom, Bardejov 11 0 0 0 0 11
60. Tkikov Zuzana 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 10 0 0 1 0 11
66. Bernth Duan 7.B Z Partiznska 6, Bnovce nad Bebravou 10 0 0 0 0 10
66. uptk Filip VII.A IV. Z, Jliusa Juraja Thurzu, Detva 0 4 5 1 0 10
66. Zvara Csaba kvarta G, Mldencka 22, ahy 10 0 0 0 0 10
66. ivick Veronika sekunda KG Bansk Bystrica 10 0 0 0 0 10
70. Golec Branislav 7.D V. Z Pod Vinbargom 9 0 0 0 0 9
70. Kder imon 6.C Z aa, Pionierska 33 9 0 0 0 0 9
70. uak Kristin 7.B Z Pod Papierou 1, Bardejov 9 0 0 0 0 9
73. Ferencov Miroslava VIII.A Z Abovsk 36, Koice 5 0 2 1 0 8
73. Mujgoov Veronika 7.B Z Partiznska 6, Bnovce nad Bebravou 8 0 0 0 0 8
75. Hricekov Michaela 7.A V.Z Pod Vinbargom, Bardejov 7 0 0 0 0 7
75. Tipulov Viera 8.A Z Pod Papierou 1, Bardejov 7 0 0 0 0 7
75. Varhoov Stanislava 9.A I.Z, Francisciho 832/21, Poprad 7 0 0 0 0 7
78. upeov Iveta 8.D V.Z Pod Vinbargom, Bardejov 6 0 0 0 0 6
78. Kokov Veronika 7.B Z Partiznska 6, Bnovce nad Bebravou 6 0 0 0 0 6
78. Majirsk Katarna 8.A Z Pod Papierou 1, Bardejov 6 0 0 0 0 6
81. Eteihbauerov R.     5 0 0 0 0 5
81. ellongov Slavka 7.A V.Z Pod Vinbargom, Bardejov 5 0 0 0 0 5
83. Siskov Katarna     4 0 0 0 0 4
83. Zelemov Ldia 7.B Z Pod Papierou 1, Bardejov 4 0 0 0 0 4
85. Balakov Jana 8.D V.Z Pod Vinbargom 3 0 0 0 0 3
85. elinsk Zuzana 9.A V.Z Pod Vinbargom, Bardejov 3 0 0 0 0 3
87. Zokov Iveta 9.A V.Z Pod Vinbargom, Bardejov 2 0 0 0 0 2
88. Delej Stano 7.A Z Pod Papierou 1 0 0 0 0 0 0
89. Kolesr Martin 7.A V.Z Pod Vinbargom, Bardejov 0 0 0 0 0 0
89. Sabol Marek 7.A Z Pod Papierou 1, Bardejov 0 0 0 0 0 0
89. Siskov Katarna 7.B Z Pod Papierou 0 0 0 0 0 0
89. Stakov Mria 7.A V.Z Pod Vinbargom, Bardejov 0 0 0 0 0 0
89. rojtov Gabriela 7.A Z Pod Papierou 1, Bardejov 0 0 0 0 0 0