11. ročník - 2005/2006

3. číslo
Obálka [.PDF, 69 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Redakčná pošta [.PDF, 50 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Dušan Jedinák: Aristoteles zo Stageiry – cesta k vzdelanosti [.PDF, 149 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Riešené úlohy regionálneho kola súťaže Praktická matematika [.PDF, 173 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledkové listiny regionálneho kola súťaže Praktická matematika [.PDF, 172 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Riešenia úloh 2. série korešpondenčnej súťaže [.PDF, 179 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledky korešpondenčnej súťaže po 2. kole – kategória Z [.HTM, 32 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledky korešpondenčnej súťaže po 2. kole – kategória Z [.PDF, 106 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledky korešpondenčnej súťaže po 2. kole – kategória C [.HTM, 34 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledky korešpondenčnej súťaže po 2. kole – kategória C [.PDF, 106 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledky korešpondenčnej súťaže po 2. kole – kategória B [.HTM, 37 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledky korešpondenčnej súťaže po 2. kole – kategória B [.PDF, 106 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledky korešpondenčnej súťaže po 2. kole – kategória A [.HTM, 31 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledky korešpondenčnej súťaže po 2. kole – kategória A [.PDF, 107 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledky korešpondenčnej súťaže po 2. kole – kategória π [.HTM, 30 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledky korešpondenčnej súťaže po 2. kole – kategória π [.PDF, 104 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Zadania úloh 3. série korešpondenčnej súťaže v školskom roku 2005/2006 [.PDF, 121 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
MINIMIX – Riešenia úloh 2. kola [.PDF, 60 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
MINIMIX – Súťažné úlohy 3. kola [.PDF, 100 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
MINIMIX – Výsledky po 2. kole [.PDF, 127 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Pozvánky do táborov [.PDF, 682 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Obsah [.PDF, 138 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Kompletné 3. číslo časopisu [.PDF, 1,60 MB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
4. číslo
Obálka [.PDF, 118 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Redakčná pošta [.PDF, 134 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Dušan Jedinák: Karl Weierstrass – neobyčajne svedomitý matematik [.PDF, 239 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Pozvánka na školenie učiteľov zamerané na inovačné metódy vo vyučovaní matematiky [.PDF, 173 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Celoštátne kolo súťaže SOŠ a SOU Praktická matematika, šk. rok 2005/2006 [.PDF, 146 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Zadania úloh 56. ročníka Matematickej olympiády v školskom roku 2006/2007 [.PDF, 250 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Riešenia úloh 3. série korešpondenčnej súťaže [.PDF, 131 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledky korešpondenčnej súťaže po 3. kole – kategória Z [.HTM, 145 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledky korešpondenčnej súťaže po 3. kole – kategória Z [.PDF, 111 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledky korešpondenčnej súťaže po 3. kole – kategória C [.HTM, 145 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledky korešpondenčnej súťaže po 3. kole – kategória C [.PDF, 111 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledky korešpondenčnej súťaže po 3. kole – kategória B [.HTM, 154 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledky korešpondenčnej súťaže po 3. kole – kategória B [.PDF, 112 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledky korešpondenčnej súťaže po 3. kole – kategória A [.HTM, 145 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledky korešpondenčnej súťaže po 3. kole – kategória A [.PDF, 112 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledky korešpondenčnej súťaže po 3. kole – kategória π [.HTM, 117 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledky korešpondenčnej súťaže po 3. kole – kategória π [.PDF, 108 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
MINIMIX – Riešenia úloh 3. kola [.PDF, 97 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
MINIMIX – Výsledky po 3. kole [.HTM, 395 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
MINIMIX – Výsledky po 3. kole [.PDF, 96 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Dušan Jedinák: Penrose, R.: Makrosvět, mikrosvět a lidská mysl [.PDF, 179 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Obsah [.PDF, 158 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Objednávka časopisu [.PDF, 179 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Kompletné 4. číslo časopisu [.PDF, 760 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne