Novinky

4. číslo časopisu
4.6.2008 11:09

Vzhľadom na to, že stále čakáme na vyjadrenie MŠ SR k realizácii záverečného sústredenia najlepších riešiteľov a stanovisko vedenia Metodicko-pedagogického centra k vydávaniu časopisu v ďalšom školskom roku, nemohli sme vydať 4. číslo časopisu, v ktorom vám tieto informácie chceme priniesť. Časopis vydáme hneď, keď tieto informácie získame. Ďakujeme za pochopenie.