Novinky

14. ročník MATMIX-u
23.9.2008 14:06

Časopis MATMIX bude vychádzať aj naďalej vďaka podpore Jednoty slovenských matematikov a fyzikov, pobočka Bratislava 1. Prvé číslo tohto ročníka vyjde v priebehu októbra. Predplatné časopisu je 100 Sk na školský rok. Pokyny na jeho platbu nájdete v prvom čísle časopisu.