Novinky

Schválená dotácia
6.8.2012 19:46

V roku 2012 bude vydávanie časopisu je spolufinancované z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.