Výsledková listina Matboja
15. 2. 2007 Prešov
 
Gymnáziá
Por. Názov družstva Body Škola
1 TOPINAMBURI 38 Osemročné gymnázium, Alejová 1, Košice
1 G Poštová KE 38 Gymnázium, Poštová 9, Košice
3 STOCKELACI 36 G L. Stockela, Jiráskova 12, Bardejov
4 KAMIKADZE 27 Gymnázium JAR, Mudroňova, Prešov
5 Kocky 26 Gymnázium, Komenského 31, 07501 Trebišov
5 MONIKA 26 Gymnázium sv. Moniky, Prešov
7 Gépéháci 25 Gymnázium P. Horova, Michalovce
8 ŠROBA 24 Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
9 GYMOL 23 Gymnázium Š.Moyzesa, Školská 13, Moldava n/Bodvou
10 GYMLAB 22 Gymnázium, Duchnovičova 13, Medzilaborce
10 LEGIA TATRY 22 Gymnázium Kukučínova, Poprad
10 Snežienky 22 Gymnázium a SPŠ Ľ.Štúra 26, Michalovce
10 MAXIMUS 22 Osemročné gymnázium, Alejová 1, Košice
14 GEXNAR 21 Gymnázium, Exnárova 10, Košice
15 GK2-A 20 Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov
15 Gym. T. Vansovej 20 Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa
17 G Sv. Mikuláša 19 Cirkevné gymnázium Sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa
18 G Krompachy 16 Gymnázium Krompachy
19 Súkromníci 14 Súkromné gymnázium, Štefánikova 64, Bardejov
20 G Solivarska 13 Súkromné gymnázium, Solivarská 28, Prešov
21 GJZ 10 Gymnázium sv. J. Zlatoústeho, Humenné
22 GPPGPO 2 8 Gymnázium bl. P. P. Gojdiča
23 GYM - SK 3 Gymnázium bl. Matky Terezy
       
       
SOŠ
Por. Názov družstva Body Škola
1 OAMAT 19 Obchodná akadémia, Jarmočná 132, St. Ľubovňa
1 STEL 19 SPŠ Bardejov
3 ODMOCNINA 16 Spojená SŠ Kollárova 17, Sečovce
4 DELFÍNY 15 ZSŠ J. Andrašč., Veterná 16, Bardejov
5 AFRIT 14 SPŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
5 Chamois 14 SŠ spotrebných družstiev Jednota, Giraltovce
5 Lesníci 14 Stredná lesnícka škola, Prešov
8 Delta 13 SOU obchodné, NDH 3, 08001 Prešov
9 PYTAGORAS 9 ZSŠ, Štefánikova 39, Svit
9 Štvrtáci z SOU 9 SOU, Levočská 40, Stará Ľubovňa
9 SPŠ strojnícka 9 SPŠ strojnícka, Prešov
12 Zdravotník 8 SZŠ, Lipová, Humenné
12 GAUDEAMUS 8 ZSŠ Sabinov
12 ESO 8 Súkromná obchodná akadémia, Volgogradská 13, Prešov
15 Beta 5 DOŠ, NDH 3, Prešov
15 SZŠ-SK 5 SZŠ mil. Samaritánov, Svidník
17 BEST 5 4 ZSŠ Medzilaborce