13. ročník - 2007/2008

1. číslo
Obálka [.PDF, 89 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Redakčná pošta [.PDF, 94 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Dušan Jedinák: Robert Grosseteste – zakladateľ oxfordskej školy [.PDF, 153 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Monika Ficzová: Sústredenie riešiteľov MATMIX-u – Kľačno 26. 8. - 2. 9. 2007 [.PDF, 332 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Vojtech Bálint: 48. Medzinárodná matematická olympiáda [.PDF, 199 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Zadania úloh 48. ročníka Medzinárodnej matematickej olympiády [.PDF, 150 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Zadania úloh domáceho kola 57. ročníka Matematickej olympiády [.PDF, 298 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Zadania úloh domáceho kola 57. ročníka Matematickej olympiády - kategória A [.PDF, 147 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Zadania úloh domáceho kola 57. ročníka Matematickej olympiády - kategória B [.PDF, 144 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Zadania úloh domáceho kola 57. ročníka Matematickej olympiády - kategória C [.PDF, 151 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Zadania úloh domáceho kola 57. ročníka Matematickej olympiády - kategória Z9 [.PDF, 153 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Zadania úloh domáceho kola 57. ročníka Matematickej olympiády - kategória Z8 [.PDF, 141 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Zadania úloh domáceho kola 57. ročníka Matematickej olympiády - kategória Z7 [.PDF, 211 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Zadania úloh domáceho kola 57. ročníka Matematickej olympiády - kategória Z6 [.PDF, 138 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Zadania úloh domáceho kola 57. ročníka Matematickej olympiády - kategória Z5 [.PDF, 149 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Zadania úloh domáceho kola 57. ročníka Matematickej olympiády - kategória Z4 [.PDF, 144 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Korešpondenčná súťaž v školskom roku 2007 2008 [.PDF, 166 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Martin Hriňák: Skôr než začnete písať svoje riešenia [.PDF, 131 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Zadania 1. série úloh korešpondenčnej súťaže v školskom roku 2007 2008 [.PDF, 124 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
MINIMIX – príloha pre žiakov 1. stupňa ZŠ [.PDF, 107 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Martin Hriňák: Matboje MATMIX-u [.PDF, 102 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Obsah [.PDF, 115 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
1. číslo komplet [.PDF, 890 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
3. číslo
Obálka [.PDF, 53 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Redakčná pošta [.PDF, 75 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Dušan Jedinák: Leonardo z Pisy – vynikajúci matematik svojej doby [.PDF, 228 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Gabriela Pavlovičová: Úlohy na geometrické konštrukcie s grafickým zadaním [.PDF, 129 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Martin Hriňák: O jednom nekonečnom rade [.PDF, 136 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Korešpondenčná súťaž v školskom roku 2007 2008 [.PDF, 70 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Riešenia 2. série úloh [.PDF, 232 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledkové listiny po 2. sérii úloh [.PDF, 147 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledková listina po 2. sérii korešpondenčnej súťaže – kategória Z [.HTM, 69 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledková listina po 2. sérii korešpondenčnej súťaže – kategória Z [.PDF, 70 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledková listina po 2. sérii korešpondenčnej súťaže – kategória C [.HTM, 78 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledková listina po 2. sérii korešpondenčnej súťaže – kategória C [.PDF, 73 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledková listina po 2. sérii korešpondenčnej súťaže – kategória B [.HTM, 77 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledková listina po 2. sérii korešpondenčnej súťaže – kategória B [.PDF, 73 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledková listina po 2. sérii korešpondenčnej súťaže – kategória A [.HTM, 68 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledková listina po 2. sérii korešpondenčnej súťaže – kategória A [.PDF, 70 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledková listina po 2. sérii korešpondenčnej súťaže – kategória π [.HTM, 42 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledková listina po 2. sérii korešpondenčnej súťaže – kategória π [.PDF, 90 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Zadania 3. série úloh [.PDF, 126 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
MINIMIX – príloha pre žiakov 1. stupňa ZŠ [.PDF, 127 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
MINIMIX – príloha pre žiakov 1. stupňa ZŠ - výsledková listina po 2. sérii [.PDF, 101 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Obsah [.PDF, 97 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
3. číslo komplet [.PDF, 577 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne