9. ročník - 2003/2004

2. číslo
Obálka [.PDF, 155 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Redakčná pošta [.PDF, 79 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Dušan Jedinák: Nikolaj Ivanovič Lobačevskij - odvaha v myslení [.PDF, 245 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Oprava k článku NEROVNOSTI I. [.PDF, 127 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Martin Hriňák: Nerovnosti II. [.PDF, 205 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
A. Dávid, A. Strešňáková: Korene mnohočlena 4. stupňa [.PDF, 281 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Riešenia súťažných úloh 1. série [.PDF, 259 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledkové listiny po 1. sérii - kategória Z [.PDF, 181 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledkové listiny po 1. sérii - kategória C [.PDF, 273 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledkové listiny po 1. sérii - kategória B [.PDF, 187 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledkové listiny po 1. sérii - kategória A [.PDF, 238 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledkové listiny po 1. sérii – kategória π [.PDF, 135 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Vysvetlivky k výsledkovým listinám [.PDF, 61 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Súťažné úlohy - 2. séria [.PDF, 133 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
MINIMIX - príloha pre 1. stupeň [.PDF, 106 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledky súťaže MINIMIX - kategória E po 1. kole [.PDF, 329 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Obsah [.PDF, 89 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Kompletné 2. číslo časopisu [.PDF, 755 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
3. číslo
Obálka [.PDF, 109 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Redakčná pošta [.PDF, 55 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Dušan Jedinák: Alfred Tarski – talent na zavádzanie užitočných pojmov a zaujímavých problémov [.PDF, 199 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Martin Hriňák: Nerovnosti III. [.PDF, 160 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Riešenia súťažných úloh 2. série [.PDF, 163 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledkové listiny po 2. sérii - kategória Z [.PDF, 85 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledková listina po 2. sérii - kategória C [.PDF, 78 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledková listina po 2. sérii - kategória B [.PDF, 74 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledková listina po 2. sérii - kategória A [.PDF, 88 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledkové listiny po 2. sérii - kategória π [.PDF, 90 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Vysvetlivky k výsledkovým listinám [.PDF, 59 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Súťažné úlohy - 3.séria [.PDF, 130 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Súťažné úlohy - 3.séria [.PDF, 130 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
MINIMIX - príloha pre 1. stupeň [.PDF, 205 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Obsah [.PDF, 82 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Kompletné 3. číslo časopisu [.PDF, 734 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
4. číslo
Obálka [.PDF, 45 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Redakčná pošta [.PDF, 98 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Dušan Jedinák: Matematický spôsob myslenia ako možnosť zušľachtenia ľudskej osobnosti [.PDF, 156 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
53. ročník Matematickej olympiády – riešenia úloh III. kola kategórie A [.PDF, 136 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Matematická olympiáda, 53. ročník, kategória A, 28. - 31. 3. 2004 - Výsledková listina celoštátneho kola [.PDF, 108 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledky výberového sústredenia na MMO, 19. - 23. 4. 2004 [.PDF, 59 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledky regionálneho kola súťaže Praktická matematika pre SOU a SOŠ v krajoch Nitra a Trnava, Bratislava 16. 3. 2003 [.PDF, 113 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Príklady celoštátnej súťaže SOU a SOŠ Praktická matematika pre školský rok 2003/04 [.PDF, 110 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledky celoslovenskej súťaže Praktická matematika v školskom roku 2003/04 [.PDF, 101 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Riešenia súťažných úloh 3. série [.PDF, 164 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledkové listiny po 3. sérii - kategória Z [.PDF, 163 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledkové listiny po 3. sérii - kategória C [.PDF, 155 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledkové listiny po 3. sérii - kategória B [.PDF, 149 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledkové listiny po 3. sérii - kategória A [.PDF, 166 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Výsledkové listiny po 3. sérii - kategória π [.PDF, 174 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
MINIMIX - príloha časopisu MATMIX pre žiakov 1. stupňa ZŠ [.PDF, 156 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Opravené výsledky súťaže MINIMIX - kategória E po 2. kole [.PDF, 121 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Konečné výsledky súťaže MINIMIX - kategória E po 3. kole [.PDF, 135 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Pozvánka na letné tábory P-matu [.PDF, 146 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Obsah [.PDF, 97 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne
Kompletné 4. číslo časopisu [.PDF, 721 kB]   Stiahni   Stiahni v novom okne